Privacyverklaring Hart voor Voeding

Hoe gaat Hart voor Voeding om met jouw persoonsgegevens? Dat doe ik uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk. Ik houd me aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over mij

Klaske Montizaan
Hart voor Voeding- van grond tot mond
Buitenrustplein 15
2271 HC  Voorburg
06-22845301
KvK nummer 51769174
Mijn website adres is: http://www.hartvoorvoeding.nl.

Omgang met persoonsgegevens algemeen
 • Ik verwerk je persoonsgegevens volgens het doel waarvoor je ze opgaf. Deze doelen en type persoonsgegevens beschrijf ik verder in deze privacy voorwaarden.
 • Ik neem passende technische en organisatorische maatregelen zodat ik een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens kan garanderen.

 • Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Ik ben op de hoogte van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, ik wil je hierop wijzen en deze respecteren.

Waarom verwerkt Hart voor Voeding persoonsgegevens
 • Contact. Heb je contact met mij opgenomen, per
  telefoon, e-mail, mijn contactformulier, WhatsApp of social media, dan heb ik van jou gegevens ontvangen. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op jouw bericht aan mij. Je persoonsgegevens worden niet langer dan vijf jaar verwerkt om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we
  voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in mijn gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat ik je beter kan helpen en beter prioriteiten kan stellen.
 • Nieuwsbrieven en informatie. Ik verstuur je graag een nieuwsbrief, informatie, recepten en instructies na een kook- of moestuinles, omdat je klant bij mij bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. Ik verwerk daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. Ik bied onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid
  aan om je uit te schrijven. Ik bewaar je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.
 • Voor het versturen van offertes en facturen. Vraag je bij mij een offerte op, dan verwerk ik je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Ik bewaar offertes 8 jaar. Het is namelijk mijn wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaar ik de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij mij al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud
  daarvan was.
 • Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht.
  Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.
Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft, worden niet verstrekt aan derden. Tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Bijvoorbeeld als je je bij mij aanmeldt
voor een activiteit die ik in opdracht van Velt of een andere derde partij uitvoer, waarbij die andere partij de administratieve afhandeling van de aanmelding doet.

Foto’s

Als er foto’s worden gemaakt, zal altijd om je
toestemming worden gevraagd, ook als deze later worden gebruikt voor website of
folder.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Beveiliging van gegevens

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn systemen. Ik maak back-ups van de
persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Recht op bezwaar en klachten

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Social media

Ik wil het graag voor jou zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van deze website te delen via social media. Dit kan via een aantal social media buttons, van Facebook en LinkedIn. Lees de privacyverklaringen van die social media om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Wijziging privacy voorwaarden

Hart voor Voeding is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, neem dan gerust contact met mij op

Laatst gewijzigd 1 augustus 2019

Menu